Albert Engström med familj

Albert Engström med familj
Trädgårdsmästare Albin Engström från Lagnö med fru Emmy och sonen Albin. Omkring 1900.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1900

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.