"Slängstan", hus vid Lagnö trädgård

"Slängstan", hus vid Lagnö trädgård
"Slängstan", gamla huset vid Lagnö trädgård. Omkr.1924.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1924

Fotograf

Okänd