Dräktparad

Dräktparad
Dräktparad på Lagnö
Från vänster: Marianne Hallstan i Floda (Södermanland) festdräkt, Greta Fahlström, Anne-Marie Porshagen och Dunja Bjerke.
Fotograf

Leif Bjerke

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv