Rättarlag från Lagnö på utflykt.

Rättarlag från Lagnö på utflykt.
Rättarlag från Lagnö på utflykt i mitten på 1920-talet.
Eliasson ägde Lagnö då.
Övre raden från vänster: Okänd flicka, Petter Lindblom, befälhavare på Lagnöbåten, dessutom slaktare. Han bodde i "Slängstan". Klassén, arbetade på Lagnö såg, bodde vid Ryssgrav. Gustav Andersson, son till oxmotaren på Hörn. Klasséns son. Folke Andersson, son till oxmotaren på Hörn. Okänd flicka.
Nedre raden från vänster: Inspektor Anders Cederberg, Petersberg. Karl Gravin, rättare på Hörn. Pappa Klassén, sågbas. Sågarbetare Hjalmar Åkerblom, dagsverkare, som bodde vid Eriksdal.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1925

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.


Förening:

Aspö-Tosterö Hembygdsförening

Skapad av: (2015-05-19 11:19:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Aspö-Tosterö Hembygdsförening (2020-09-25 16:18:37) Kontakta föreningen