Albin Engström och Märta Johansson, gift Engström

 Albin Engström och  Märta Johansson, gift Engström
Märtas 70-årsdag 
Fotograf

okänd