Fragment av röd sandsten, funnet på Lagnö.

Fragment av röd sandsten, funnet på Lagnö.
Fragment av röd samdsten funnet 1934 i terassmur på Lagnö. Endast tre runor är bevarade på fragmentet.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1960

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.