Från salongen på Lagnö år 1902.

Från salongen på Lagnö år 1902.
Från salongen på Lagnö år 1902.
Oscar Svensson, i soffan Hildur Svensson född Carlsson, Emil Svensson. Längst till höger Ester Svensson, sedermera gift Johansson och missionär i Indien.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1902

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.