Interiör från Lagnö säteri, 1912 eller 1913.

Interiör från Lagnö säteri, 1912 eller 1913.
Interiör från Lagnö säteri, 1912 eller 1913.
Från vänster: Oscar och Anne Marie Svensson, friherre von Below, Sara Svensson med barnen Gunvor (sedermera gift Berge i Kungsör), Birgit (senare distriktssköterska i Västerås) samt Tryggve Svensson.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1912

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.