Hyttan

Hyttan
Pmkring 1920 bodde Hulda och David Nykvist där. Drängen hette Hugo Andersson.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Okänd