Vedhörn

Vedhörn
Vedhörn, innan det byggdes om.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1970

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv