Fru Ida Vilhelmina Gustavsson f. Sundström

Fru Ida Vilhelmina Gustavsson f. Sundström
Fru Ida Vilhelmina Gustavsson, född Sundström.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1930

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv