Otto och Mina Lundberg

Otto och Mina Lundberg
Otto och Mina Lundberg sitter vid kaffebordet
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1930

Fotograf

Okänd