Karin o Karl Josef Wester, Pålsäng

Karin o Karl Josef Wester, Pålsäng
Paret flyttade 1928 till Pålsäng ifrån Wadholm där Karl Josef arbetat som stalldräng.
Karins flicknamn är Lidberg
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1960

Fotograf

Okänd