Hyttan

Hyttan
Flygfoto från 1972 Det nedre huset till höger är den gamla bostaden.
Gården har tidigare kallats Norrsta Löt.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1972

Fotograf

Okänd