Hagbo

Hagbo

Hagbo flygbild

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1950

Fotograf

Okänd