Ryssgrav

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1960

Fotograf

Okänd