Karlsborg

Karlsborg
Fr.v. dotter Gerda 1904, mor Hulda Charlotta Hellgren 1868, far Carl Henrik Hellström 1873
Sittande i mitten är Carl Henriks mor Anna Brita Grindström 1833.
son Carl 1908 och Nils 1906
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1918

Fotograf

Okänd