Invigning av Strängnäsbron

Invigning av Strängnäsbron
Invigning av Strängnäsbron 1936. Prins Wilhelm går i första ledet. Idag kallas bron Tosterö-bron.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1936

Fotograf

Okänd