Färjeläget i Strängnäs

Färjeläget i Strängnäs
Färjeläget i Strängnäs. Fyra sköterskor från Sundby sjukhus på väg hem pingstdagen 1926
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1926

Fotograf

Svea Degerö, Abborrberget

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv