Färjelägret Vargholmen Strängnäs

Färjelägret Vargholmen Strängnäs

Färjelägret vid Vargholmen

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1900

Fotograf

Okänd