Karlsvik

Karlsvik

Flygfoto Karlsvik. Är f.d. soldattorp nr 668 under Dalby.

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1960

Fotograf

- Okänd