Sofielund

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1934

Fotograf

Okänd konstnär