Hilmer och Karl Eriksson, Dalby Västergård

Hilmer och Karl Eriksson, Dalby Västergård
Hilmer Gustaf född 1896-11-23 och Karl Agaton född 1893-12-15 emigrerade till Amerika omkring 1920
De var söner till Fina och Arvid Eriksson Dalby Västergård