Familjen Gustaf Pettersson, Dalby Mellangård

Familjen Gustaf Pettersson, Dalby Mellangård
Sittande Hanna (1868-03-27)
stående f.v. Maja (1908-07-25), Gustav (1867-04-02), Josef (1898-07-10), Harry (190-06-18), Oskar (1902-03-12), David (1895-03-07), Erik (1904-08-15)