Beda Gustavsson

Beda Gustavsson

Beda Gustavsson

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1925

Fotograf

- Okänd