Jenny Engström mjölkar i sjöhagen

Jenny Engström mjölkar i sjöhagen
Jenny Engström, Dalby Östergård mjölkar i fållan borta vid sjöhagen