Anneborg

Anneborg
Det gamla soldattorpet Dalby 669 är rivet och ett nytt torp byggdes 1928 av Hilde Andersson. Hilde var född den 7 december 1893. Han kallade stället Anneborg.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1928

Fotograf

Okänd