Dalby Östergården

Dalby Östergården
Flygfoto från 1972. Dalby Östergården är en av de 3 gårdarna i Dalby by. Byn omnämns redan år 1258.
Östergården flyttades vid laga skifte 1870 till sitt nuvarande läge.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1972

Fotograf

-- Välj fotograf --