Dalby Östergården

Dalby Östergården
Flygfoto från 1972. Dalby Östergården är en av de 3 gårdarna i Dalby by. Byn omnämns redan år 1258.
Östergården flyttades vid laga skifte 1870 till sitt nuvarande läge.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1972

Fotograf

-- Välj fotograf --


Förening:

Aspö-Tosterö Hembygdsförening

Skapad av: Inger Öberg (2019-08-27 11:12:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Aspö-Tosterö Hembygdsförening (2020-09-23 15:53:47) Kontakta föreningen