Hjalmar Engström, Dalby Östergård

Hjalmar Engström, Dalby Östergård
Hjalmar Engström född 1893
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1910

Fotograf

Alf Linde, Strengnäs