55-ans bygge på Märsön

 55-ans bygge på Märsön
Vid Valklövsundet fanns en spång ut till Märsön. Utefter spången fyllde man med sprängsten. Man sprängde vintertid och forslade ner på räls under sommaren. AK-arbete!
De flesta var smålänningar med några undantag från trakten.
Från vänster: Lars, Horn, Alfred Bohlin från Märsön, Harry Magnusson, Gustavsson, Manfred Johansson, Edvinsson samt lagbas Söder.
Fotograf

Okänd