Hjulsta färja

Hjulsta färja
Innan bron mellan Uppland och Södermanland byggdes vid Hjulsta, gick det en färja något väster om bron.
Färjan å bild är byggd 1934 och gick vid Hjulsta fram till att bron öppnades.
Fotograf

okänd