Riksväg 55 byggs

Riksväg 55 byggs
Från vänster; Ivar Johansson, längst till höger Martin Fast, Mossnäs.
Överst till vänster; Hilmer Vidlund, Fridhem Vadholm
Fotograf

Okänd