Riksväg 55 byggs

Riksväg 55 byggs
Riksväg 55 byggdes på 30-talet.
Norrstaberget sprängdes borg.
Från vänster: Martin Fast, Mossnäs. Fjärde mannen heter Ivar Johansson
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv