Grindstugan Edeby

Grindstugan Edeby

Flygbild Grindstugan Edeby

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1960

Fotograf

okänd Tavla gåva från Kennet Lidberg