Borgruinen Bårholmen

Borgruinen Bårholmen
Från vänster: Lennart Bernström arrendator vid Edeby 3 representanterfrån Länsarbetsnämnden, ordförande i hembygdsföreningen Elof Hallstan Lagnö, länsantikvarie Ivar Schnell

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.