Igelshäll

Igelshäll
Igelshäll var ett hemman under Tynnelsö. Per Gustav Pettersson bodde och brukade gården till sin död 1909. Sonen Oskar tog då över gården. Han brukade den till sin död, trettondagsaftonen 1911. Han drunknade vid en slädfärd över sundet från Tosterö till Strängnäs färjställe.
Halling övertog 1911 och bodde där till 1916. År 1922 övertogs Igelshäll av August Werner Karlsson. Han köpte gården från Tynnelsö år 1928. 1950 köpte fam. Manne Friberg hemmanet och bodde där till år 1956 då Igelshäll övertogs av fam. Rune Weckner.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1912

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Torp