Karlslund

Karlslund
Carlslund omkring 1920. Huset byggdes eller byggdes om ca 1849. Stället hette tidigare Småstugan.
Småstugan var i huvudsak  bostället för sockenskräddare.
Familjen Asplund flyttade in 1775 och bodde där till 1925.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1920

Fotograf

Okänd