Fru Elin Karlsson med barn

Fru Elin Karlsson med barn
"Bygget" Arbetarbostaden vid Husby 1:1 1926.
I huset fanns fyra lägenheter med ett rum och kök. Här är dörren in till två av lägenheterna.
Ladugårdsförmannens familj: Mamma Elin Karlsson
Barnen från vänster: Runa, Åke, Nelly (född 1921) samt Bo.
Flickan längst ner är skollärare Albert Johanssons dotter Gerd.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1926

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.