"Gerd" Johansson, Skollärarens dotter.

"Gerd" Johansson, Skollärarens dotter.

Gerd Johansson

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1922

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv