Kyrkoherde Gustaf laurell

Kyrkoherde Gustaf laurell
Gustaf Laurell var kyrkoherde vid Aspö kyrka från år 1900 till sin död 1928.
Tid för bildens tillkomst

1910 - 1920

Fotograf

-- Välj fotograf --