Familj och anställda hos Laurell

Familj och anställda hos Laurell
Stående från vänster: Lovisa Larsson,f.d. kokerska,  Lötgården, Husby, barnmorskan Carolina (Kasa) Karlsson, Husby, 6 okända personer
Sittande från vänster: Hembiträdet Hillevi Manheij, Haget, Teodor Laurell, Signe Laurell, kyrkoherde Gustaf Laurell, Algot Laurell, resten okända.
Tid för bildens tillkomst

1920 - 1925

Fotograf

-- Välj fotograf --

Källa:

3-16