Aspö gamla prästgården,

Aspö gamla prästgården,
En av Husbys 13 gårdar, nr 12-13 
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1940

Fotograf

Okänd