Aspö skola ca 1913 klass 3-4

Aspö skola ca 1913 klass 3-4
Lärarinnan är troligen Signe Marta Teresia Ekehorn född i Boteå, Västernorrland 1876-06-22
Övre raden stående från vänster: Georg Karlsson, Stefansbo, född 1903-08-26
Sittande längst till höger Anna Andersson, Lilla Dragsäng. född 1903-01-04
Anna och Georg gifte sig med varann 1928.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1913

Fotograf

-- Välj fotograf --