Lärarna i Aspö skola hösten 1921

Lärarna i Aspö skola hösten 1921
Lärarna i Aspö skola, hösten 1921.
Albert Johasson, Otilia Engström och Sigrid Andersson/Hennerstedt.
Fotot taget i Sigrids lärarbostad i Aspö Skola
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1921

Fotograf

- Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv