Aspö skola klass3-4 1957

Aspö skola  klass3-4 1957
Fröken Mai Furelius
Övre raden fr.v. Göran Gustavsson, Bengt Engström, Rolf Dahlqvist, Lars Nykvist, Ove Asplund, Yngve Nilsson
Nedre raden fr.v. Lars Andersson, Ulla Hallstan, Monica Klasson, Ingalill Johansson, Anita Blomström, Heimo Nictula