Aspö skola 1898 Klass 1-6

Aspö skola 1898 Klass 1-6
Skollärare, klockare och orgelnist karl Johan Johnsson född 1843 och småskollärarinnan Kristina Wilhelmina Andersson född 1855 med samtliga elever vid det nybyggda skolhuset. 
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1898

Fotograf

- Okänd