Aspö skola år 1926 klass 3 och 4

Aspö skola  år 1926 klass 3 och 4
Fr.v. sittande Sture Landgren, Nybygget, okänd, Åke Dalström Husby, Bo Karlsson Husby, Bertil Carlsson Uddaskär
rad 2: Sven Andersson, okänd, Lully Larsson Fågelsång, okänd, Margareta Åkerblom Ryssgrav, Hildur Andersson Karlberg, Karin Axelsson Långhult, Hillevi Gravin Björkudden, okänd
rad 3: lärarinnan Eugenia Engström, Lennart Lager Andala, Elis Vidlund Gisselholmen, okänd, Britta Hellbom, Lagnö, Bror Syrén, Norrsta, Arne Larsson Säby.
rad 4: Knut Gustavsson Duvudden, Erland Jonsson Vik, Göte Rytterlund Oppeby soldattorp, Harry Nykvist Dragsäng