Johan Dalberg och skolelever

Johan Dalberg och skolelever
Soldaten till vänster kan vara soldat Knut Höglund, Husby soldattorp nr 663
Från höger: Johan Dahlberg född 1857, Norsborg, Arvida Ljung född 1912, Brita Nykvist född 1914, lärarinna Sigrid Hennerstedt född 1893.