Aspö skola 1926 klass 5-6

Aspö skola 1926 klass 5-6
Nedre raden: okända
Rad 2: okänd, okänd, okänd, Inga-Lisa Johansson, Anna-Lisa Engström
Rad 3:5:e från vänster Britta Nykvist.
Rad 4: okända
översta raden fr.v. okänd, okänd, Einar Jansson Knalleborg, okänd, Harald Lundkvist Augustalund, Sven Landgren Nybygget.
Karin Rytterlund och Margit Pettersson finns också med på fotot.