O Engström o S Andersson

O Engström o S Andersson
Ottilia "Otta" Engström och Sigrid Andersson (Hennerstedt).
Tid för bildens tillkomst

1930 - 1940

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens arkiv.